بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت زرد

کد کالا :

56107

وزن :

8/8 قیراط

ابعاد :

11*9 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

یاقوت زرد

یاقوت زرد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت زرد