مزایدات آنلاین نگین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

ثبت نام در نگین یاب
ثبت نام در نگین یاب

انتخاب کاربران

کریستال آکوامارین
2
11

5/1 قیراط

12*11 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

منشور کوارتز لیمویی (لمون کوارتز)
1
6

40 گرم

43*22 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مهره جاسپر
1
37

16/7 قیراط

11*12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آویز چشم ببر
1
7

14/25 قیراط

17*17 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

زمرد برزیلی
1
6

8/35 قیراط

15*11 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مهره فلوریت
1
8

24/8 قیراط

14 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مهره فلوریت
1
2

24/2 قیراط

14 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

منشور هانی کوارتز
1
11

60/56 گرم

46*31 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

منشور هانی کوارتز
1
10

35/72 گرم

38*25 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق
1
3

71/6 گرم

52*46 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مهره عقیق
1
13

19/1 قیراط

14*14 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آپاتیت ماداگاسکار
1
9

13 قیراط

17*12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کش دستبند
1
8

44/4 قیراط

0.8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کش دستبند
1
12

42/1 قیراط

0.8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اوناکیت هندوستان
2

49/4 قیراط

34.5*22 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اوناکیت هندوستان
3

43/25 قیراط

21.5*22 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تالار ها

همه چیز درباره سنگ ها