مزایدات آنلاین نگین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب

انتخاب کاربران

حلقه عقیق
19
64

12/2 قیراط

54 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 44,000 تومان

اسلایس یشم
1
32

41000 گرم

53*37 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 42,000 تومان

سنگ عقیق
1
68

1380 گرم

100*140 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

سنگ عقیق کبود
1
8

296 گرم

72*60 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

دُر حسینی نجفی
1
19

28/25 قیراط

32*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 44,000 تومان

زمرد مخراجی
1
18

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 46,000 تومان

زمرد پنجشیر
1
48

0/7 قیراط

9*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 183,000 تومان

زمرد پنجشیر
1
29

0/4 قیراط

5*4 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 123,000 تومان

زمرد پنجشیر
1
21

0/25 قیراط

4*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

زمرد آفریقایی
1
18

11/3 قیراط

18*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 231,000 تومان

آپاتیت
1
50

11/1 قیراط

19*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 57,000 تومان

گارنت
1
25

14/65 قیراط

20*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه + جعبه
1
10

22/25 قیراط

19.52*16.66 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 593,000 تومان

سیترین
1
31

16/75 قیراط

17*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 72,000 تومان

عقیق سبز
1
44

192 گرم

57*60 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 46,000 تومان

عقیق سلیمانی
1
47

6/4 قیراط

26*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

تالار ها

همه چیز درباره سنگ ها