مزایدات آنلاین نگین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
24 روز 06:23 ساعت

انتخاب کاربران

آویز چشم ببر
2
31

3/9 قیراط

10*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

زمرد هند
2
29

7/2 قیراط

14*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

مهره سان استون
1
7

20 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 14,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
1
22

125 گرم

119*83 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 92,000 تومان

گارنت
1
27

12/9 قیراط

18*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

آویز رزکوارتز
1
16

15 قیراط

17*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

سنگ عقیق
1
18

524/32 گرم

103*109 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 2,000 تومان

سپتارین مراکش
1
19

22/4 قیراط

26*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 47,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
21

0/3 قیراط

5*3 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

اسلایس عقیق
1
16

51/12 گرم

94*42 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 33,000 تومان

کریستال تورمالین
28

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
46

30/1 گرم

59*27 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
39

50/68 گرم

65*63 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
154

27/3 گرم

58*38 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اسلایس یشم
232

36 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس چشم ببر
53

37 گرم

47*49 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

تالار ها

همه چیز درباره سنگ ها