انتخاب کاربران

عقیق زرد هندی
2
29

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 9,000 تومان

کریستال نمک
2
31

19 گرم

25*23 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 7,000 تومان

آمازونیت
2
21

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

عقیق هندی
2
19

9/25 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

فیروزه نیشابور
1
23

1/4 قیراط

9*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 9,000 تومان

دلربا 10*14
1
7

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
1
3

37/3 قیراط

18*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 8,000 تومان

آویز دلربا
1
22

14/5 قیراط

20*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 7,000 تومان

گوی رزکوارتز
1
21

18 گرم

24*24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

کونزیت
1
11

7/5 قیراط

16*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 108,000 تومان

سنگ عقیق
1
17

275 گرم

100*53 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 6,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
1
15

16/55 قیراط

21*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 36,000 تومان

اسلایس عقیق
1
24

362 قیراط

95*58 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

اسلایس عقیق
1
14

274 قیراط

68*55 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

اسلایس عقیق
1
11

145 قیراط

48*41 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

توپاز سوئیس
1
15

3 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 62,000 تومان

تالار ها

همه چیز درباره سنگ ها

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم

آمترین

آمترین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمترین

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست

آکوامارین

آکوامارین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آکوامارین

زیرکن

زیرکن

اطلاعات کامل درباره ی سنگ زیکن

آنجلیت

آنجلیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آنجلیت