مزایدات آنلاین نگین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب

انتخاب کاربران

یاقوت شمش
1
47

24/3 قیراط

17*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 75,000 تومان

مهره جاسپر
1
30

19/9 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

باریت
1
25

140 گرم

66*56 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

عقیق پوست یمن
1
20

9/5 قیراط

14*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

تسبیح عقیق
1
54

102 گرم

16*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 62,000 تومان

مهره سان استون
1
27

20/2 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 14,000 تومان

سنگ خون آفریقا
1
12

43/4 قیراط

41*24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 55,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
33

18/95 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

رودونیت
1
27

9/55 قیراط

11*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 8,000 تومان

سنگ عقیق
1
31

51/55 قیراط

22*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
1
19

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 46,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
1
20

17/7 قیراط

24*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
1
46

16/9 قیراط

16*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

عقیق سبز
1
24

3 قیراط

10*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 8,000 تومان

زمرد هند
1
30

5 قیراط

11*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

کریستال زبرجد
1
27

14/5 قیراط

22*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 30,000 تومان

تالار ها

همه چیز درباره سنگ ها

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

آبالون

آبالون

اطلاعات کامل درباره ی آبالون

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

چاکراها

چاکراها

اطلاعات کلی در مورد هفت چاکرا

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر

یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز

فلوریت

فلوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فلوریت