مزایدات آنلاین نگین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب

انتخاب کاربران

پایه گوی
12
32

37/85 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 38,000 تومان

گوی رودونیت
11
35

271 قیراط

30*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 142,000 تومان

فیروزه نیشابور
8
44

2/95 قیراط

14*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 37,000 تومان

کریستال آمیتیست
2
62

16/85 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 18,000 تومان

مهره یشم
1
98

33/2 قیراط

17*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

دُر نجف
1
27

5/8 قیراط

13*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 18,000 تومان

اپال + شناسنامه
1
33

3/25 قیراط

14.55*9.7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 285,000 تومان

گوی فلدسپات
1
24

178 قیراط

30*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 73,000 تومان

تورمالین رنگی
1
43

2/1 قیراط

12*6 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 86,000 تومان

تسبیح کهربا
1
63

68 گرم

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 255,000 تومان

مهره آونتورین
1
31

19/9 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز سودالیت
1
22

26/75 قیراط

20*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 9,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
1
18

11/8 قیراط

12*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 72,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
1
23

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
1
22

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

آمیتیست
1
31

3/45 قیراط

13*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

تالار ها

همه چیز درباره سنگ ها

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

زیرکن

زیرکن

اطلاعات کامل درباره ی سنگ زیکن

سپتاریا

سپتاریا

اطلاعات کامل درباره سنگ سپتاریا

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

یاقوت زرد

یاقوت زرد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت زرد

گوهر شناسی - جلا

گوهر شناسی - جلا

فصل هفتم: ﺟﻼ (Luster)

حدید

حدید

اطلاعات کامل درباره ی سنگ حدید

پرهنیت

پرهنیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ پرهنیت