بارگذاری تصاویر
اسلایس چشم ببر
کد کالا :

1-1070

وزن :

36 گرم

ابعاد :

45*45 میلیمتر

قیمت :

44,000 تومان

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس چشم ببر
13

52 گرم

71*41 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

اسلایس چشم ببر
64

72 گرم

61*61 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

اسلایس چشم ببر
159

53 گرم

64*48 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

اسلایس چشم ببر
30

67 گرم

60*65 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

اسلایس چشم ببر
169

43 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

اسلایس چشم ببر
102

71 گرم

60*65 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

اسلایس چشم ببر
6

61 گرم

70*42 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس چشم ببر
2

37 گرم

47*49 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس چشم ببر
80

37 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس چشم ببر
176

85 گرم

58*70 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

اسلایس چشم ببر
150

77 گرم

69*67 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

اسلایس چشم ببر
84

53 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

اسلایس چشم ببر
69

84/81 گرم

74*70 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

اسلایس چشم ببر
72

62/06 گرم

65*61 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

اسلایس چشم ببر
82

49/16 گرم

61*58 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

اسلایس چشم ببر
96

28/07 گرم

50*35 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

اسلایس چشم ببر
85

31/7 گرم

67*26 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس چشم ببر
36

25/36 گرم

60*26 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس چشم ببر
78

40/51 گرم

61*35 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

اسلایس چشم ببر
96

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
50

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
8

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
13

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
53

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
71

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
120

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
80

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
96

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
70

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
91

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
72

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
68

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
68

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
74

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
22

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
80

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
78

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
72

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
73

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر