بارگذاری تصاویر
اسلایس چشم ببر
کد کالا :

1-1057

وزن :

53 گرم

ابعاد :

64*48 میلیمتر

قیمت :

64,000 تومان

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس چشم ببر
39

52 گرم

71*41 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

اسلایس چشم ببر
20

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

اسلایس چشم ببر
105

72 گرم

61*61 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

اسلایس چشم ببر
66

67 گرم

60*65 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

اسلایس چشم ببر
209

43 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

اسلایس چشم ببر
7

71 گرم

60*65 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

اسلایس چشم ببر
34

61 گرم

70*42 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس چشم ببر
29

37 گرم

47*49 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس چشم ببر
104

37 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس چشم ببر
186

36 گرم

45*45 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

اسلایس چشم ببر
218

85 گرم

58*70 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

اسلایس چشم ببر
191

77 گرم

69*67 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

اسلایس چشم ببر
121

53 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

اسلایس چشم ببر
89

84/81 گرم

74*70 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

اسلایس چشم ببر
96

62/06 گرم

65*61 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

اسلایس چشم ببر
10

49/16 گرم

61*58 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

اسلایس چشم ببر
119

28/07 گرم

50*35 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

اسلایس چشم ببر
14

31/7 گرم

67*26 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس چشم ببر
58

25/36 گرم

60*26 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آویز چشم ببر
33

28/8 قیراط

20*29 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
19

168 گرم

75*51 میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

سنگ چشم ببر
76

2957 گرم

175*106 میلیمتر

قیمت پایه 1,500,000 تومان

اسلایس چشم ببر
100

40/51 گرم

61*35 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز چشم ببر
1
69

4/1 قیراط

10*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

آویز چشم ببر
87

21/7 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
105

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
110

23/95 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

مهره چشم ببر
93

24/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

چشم ببر
94

5/3 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

چشم ببر
34

8/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
101

12 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

چشم ببر
99

7/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

چشم ببر
139

9/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
97

19/7 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

چشم ببر
101

11/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

چشم ببر
97

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

دستبند چشم ببر
95

145/2 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
91

85/8 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
77

27/8 قیراط

32*21 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر