بارگذاری تصاویر
نام کالا : عقیق شجر (پک 1 کیلویی)
کد کالا : 1-2783
وزن : 1000 گرم
ابعاد : شاخص تصویر میلیمتر
عقیق شجر (پک 1 کیلویی)
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/26 16:16:5712,000 تومان b...- (16)
1397/11/26 16:11:457,000 تومان 5...d (7)
1397/11/26 14:49:536,000 تومان b...- (16)
1397/11/21 21:36:485,000 تومان M...9 (166)
1397/11/21 09:42:424,000 تومان s...o (0)

سطح نمونه ها برای بهتر دیدن کیفیت سنگ ها، در تمامی تصاویر مرطوب شده است