بارگذاری تصاویر
نام کالا : عقیق عسلی (پک 1 کیلویی)
کد کالا : 1-2740
وزن : 1000 گرم
ابعاد : شاخص تصویر میلیمتر
عقیق عسلی (پک 1 کیلویی)
$
قیمت پایه
25,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

سطح نمونه ها برای دیدن کیفیت سنگ در تمامی تصاویر مرطوب شده است

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق