بارگذاری تصاویر
اسلایس عقیق رنگی
کد کالا :

1-1041

وزن :

22/9 گرم

ابعاد :

68*30 میلیمتر

قیمت :

35,000 تومان

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق رنگی
45

23/86 گرم

46*42 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
8

24/09 گرم

51*40 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
42

21/68 گرم

52*32 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
16

15 گرم

36*37 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
44

17/83 گرم

38*37 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
67

26/3 گرم

53*43 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
88

21/73 گرم

51*48 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
98

23/79 گرم

62*30 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
66

25/42 گرم

50*34 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
21

27/95 گرم

53*41 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
40

21/83 گرم

57*34 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
31

27/53 گرم

59*36 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
86

20/78 گرم

46*34 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
72

25/9 گرم

51*49 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
85

24/85 گرم

49*40 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

اسلایس عقیق
95

229 قیراط

88*49 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
104

236 قیراط

65*56 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
91

37 گرم

62*43 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
110

81/56 گرم

71*55 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
93

0 قیراط

91*48 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

اسلایس عقیق
91

39/83 گرم

69*41 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
103

30/31 گرم

53*47 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

اسلایس عقیق
105

64/48 گرم

74*70 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

اسلایس عقیق
93

46/29 گرم

82*45 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

اسلایس عقیق
102

18/65 گرم

43*39 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
101

188/15 گرم

94*65*13 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

اسلایس عقیق
101

28/46 گرم

47*33*12 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

اسلایس عقیق
0

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
93

82/09 گرم

101*56*8 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

اسلایس عقیق
70

35/07 گرم

61*34*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
55

17/91 گرم

59*32 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
64

79/6 گرم

91*102 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق