بارگذاری تصاویر
عقیق شمایل
کد کالا :

50734

وزن :

26/5 قیراط

ابعاد :

25*18 میلیمتر

قیمت :

50,000 تومان

عقیق شمایل
40

13/55 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

عقیق شمایل
15

31/5 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

عقیق شمایل
14

34/05 قیراط

25.5*18.5 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

عقیق شمایل
34

11/3 قیراط

20.5*14.5 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق