بارگذاری تصاویر
کوارتز دودی فست
کد کالا :

50727

وزن :

74/85 قیراط

ابعاد :

31.5*23 میلیمتر

قیمت :

749,000 تومان

کوارتز دودی فست
112

70/75 قیراط

35*26 میلیمتر

قیمت 708,000 تومان

کوارتز دودی فست
53

62/05 قیراط

32*25 میلیمتر

قیمت 621,000 تومان

کوارتز دودی فست
97

64/25 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 643,000 تومان

کوارتز دودی فست
11

74/45 قیراط

28*24 میلیمتر

قیمت 745,000 تومان

کوارتز دودی فست
30

100/6 قیراط

35*28 میلیمتر

قیمت 1,006,000 تومان

کوارتز دودی فست
59

58/85 قیراط

28.5*22 میلیمتر

قیمت 589,000 تومان

کوارتز دودی فست
62

50 قیراط

28*19.5 میلیمتر

قیمت 500,000 تومان

کوارتز دودی فست
111

65/8 قیراط

29.5*23 میلیمتر

قیمت 658,000 تومان

کوارتز دودی فست
68

55/5 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت 555,000 تومان

کوارتز دودی فست
23

68/05 قیراط

28.5*23 میلیمتر

قیمت 681,000 تومان

کوارتز دودی فست
64

50/85 قیراط

27*21.5 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز دودی فست
46

53/55 قیراط

32*24 میلیمتر

قیمت 536,000 تومان

کوارتز دودی فست
77

64/1 قیراط

29*24 میلیمتر

قیمت 641,000 تومان

کوارتز دودی فست
41

37/15 قیراط

21.5*21.5 میلیمتر

قیمت 372,000 تومان

کوارتز دودی فست
86

28/5 قیراط

22*16.5 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

کوارتز دودی فست
113

67/7 قیراط

29*24 میلیمتر

قیمت پایه 330,000 تومان

کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
10

11/25 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
1

84 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

کوارتز دودی
101

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور کوارتز دودی
77

60/6 گرم

61*28 میلیمتر

قیمت پایه 73,000 تومان

کوارتز دودی
35

22/8 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول