بارگذاری تصاویر
کوارتز دودی فست
کد کالا :

50717

وزن :

100/6 قیراط

ابعاد :

35*28 میلیمتر

قیمت :

1,006,000 تومان

کوارتز دودی فست
96

56/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 564,000 تومان

کوارتز دودی فست
77

70/75 قیراط

35*26 میلیمتر

قیمت 708,000 تومان

کوارتز دودی فست
30

62/05 قیراط

32*25 میلیمتر

قیمت 621,000 تومان

کوارتز دودی فست
74

64/25 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 643,000 تومان

کوارتز دودی فست
77

74/45 قیراط

28*24 میلیمتر

قیمت 745,000 تومان

کوارتز دودی فست
26

58/85 قیراط

28.5*22 میلیمتر

قیمت 589,000 تومان

کوارتز دودی فست
42

50 قیراط

28*19.5 میلیمتر

قیمت 500,000 تومان

کوارتز دودی فست
88

65/8 قیراط

29.5*23 میلیمتر

قیمت 658,000 تومان

کوارتز دودی فست
88

67/7 قیراط

29*24 میلیمتر

قیمت 677,000 تومان

کوارتز دودی فست
45

55/5 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت 555,000 تومان

کوارتز دودی فست
43

50/85 قیراط

27*21.5 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز دودی فست
84

74/85 قیراط

31.5*23 میلیمتر

قیمت 749,000 تومان

کوارتز دودی فست
23

53/55 قیراط

32*24 میلیمتر

قیمت 536,000 تومان

کوارتز دودی فست
55

64/1 قیراط

29*24 میلیمتر

قیمت 641,000 تومان

کوارتز دودی فست
18

37/15 قیراط

21.5*21.5 میلیمتر

قیمت 372,000 تومان

کوارتز دودی فست
63

28/5 قیراط

22*16.5 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

کوارتز دودی فست
90

68/05 قیراط

28.5*23 میلیمتر

قیمت پایه 340,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
18

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
13

14/95 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

کوارتز دودی
83

0/75 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور کوارتز دودی
81

32/23 گرم

40*29 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

کوارتز دودی
49

16/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول