بارگذاری تصاویر
تورمالین
کد کالا :

54876

وزن :

1/25 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

قیمت :

38,000 تومان

تورمالین
28

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

تورمالین
10

0/85 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

تورمالین
30

0/85 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

تورمالین
29

0/85 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

تورمالین
17

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

کریستال تورمالین
53

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

تورمالین صورتی + شناسنامه
23

2/45 قیراط

9.81*7.26 میلیمتر

قیمت پایه 248,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
44

4/2 قیراط

10.56*7.24 میلیمتر

قیمت پایه 318,000 تومان

دستبند تورمالین
20

89 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

تورمالین
35

0/85 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
34

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
19

375 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
38

48/75 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین
34

7/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 360,000 تومان

تورمالین
29

0/8 قیراط

7*4 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین