بارگذاری تصاویر
نام کالا :

گارنت هیدروگراسولار

کد کالا :

50619

وزن :

7/3 قیراط

ابعاد :

11.5*10 میلیمتر

گارنت هیدروگراسولار
$
بالاترین پیشنهاد
74,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/29 17:43:0474,000 تومان M...h (0)
گارنت هیدروگراسولار
51

8 قیراط

13.5*12.5 میلیمتر

قیمت 200,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
8

9/75 قیراط

15*10.5 میلیمتر

قیمت 244,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
33

8/1 قیراط

13.5*11 میلیمتر

قیمت 203,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
62

7/4 قیراط

10.5*13.5 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
15

7/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 187,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
35

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 177,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
21

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
41

6/6 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 165,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
72

7/25 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
58

7/2 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 180,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
38

5/45 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
53

32/3 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

کریستال گارنت
15

110 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

دستبند گارنت
1
28

118 قیراط

8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 62,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
101

11/45 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
39

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
71

243/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
50

24/9 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

گارنت
50

19/35 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گارنت
102

3/15 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال گارنت
2
116

13/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 61,000 تومان

گارنت
1
54

7/6 قیراط

13*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 78,000 تومان

گارنت
85

1/2 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
1
121

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

گارنت
69

7/4 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت
1
99

2 قیراط

8*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 52,000 تومان

گردنبند گارنت
1
27

50/9 قیراط

3 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 105,000 تومان

گارنت
86

8/6 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 129,000 تومان

گارنت استار
19

10/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان