بارگذاری تصاویر
نام کالا :

هرم عقیق سلیمانی

کد کالا :

1-2249

وزن :

152 قیراط

ابعاد :

36*36*21 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق