بارگذاری تصاویر
دلربا 16*12
کد کالا :

50495

وزن :

9/15 قیراط

ابعاد :

16*12 میلیمتر

قیمت :

23,000 تومان

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 16*12
15

9/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
5

9/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
36

9/8 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
74

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
21

9/75 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
63

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

دلربا 16*12
82

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
42

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
75

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
110

8/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دلربا
21

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
84

8/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دلربا
61

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
90

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
100

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

آویز دلربا
1
34

8/5 قیراط

18*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
84

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
35

100 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
6

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
24

15/3 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره دلربا
43

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
91

31/9 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
70

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
127

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

هرم دلربا
6

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

آویز دلربا
69

17/8 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
18

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
83

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
55

21 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
50

13/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان