بارگذاری تصاویر
نام کالا :

دلربا 16*12

کد کالا :

50484

وزن :

9/05 قیراط

ابعاد :

16*12 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 16*12
15

9/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
5

9/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
37

9/8 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
75

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
22

9/75 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
63

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

دلربا 16*12
82

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
77

9/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
43

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
76

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
111

8/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دلربا
22

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
85

8/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دلربا
62

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
91

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آویز دلربا
1
36

8/5 قیراط

18*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
86

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
37

100 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
7

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
25

15/3 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره دلربا
45

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
94

31/9 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
73

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
129

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

هرم دلربا
8

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

آویز دلربا
70

17/8 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
19

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
84

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
56

21 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
51

13/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان