بارگذاری تصاویر
دلربا 16*12
کد کالا :

50481

وزن :

9/65 قیراط

ابعاد :

16*12 میلیمتر

قیمت :

25,000 تومان

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 16*12
7

9/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
1

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
38

9/8 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
77

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
23

9/75 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
65

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

دلربا 16*12
85

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
78

9/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
44

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
78

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
24

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
87

8/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دلربا
63

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
92

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آویز دلربا
8

16 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
87

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
112

8/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

دلربا
37

106/7 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
14

21/85 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
70

7/8 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره دلربا
47

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
116

17/35 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
75

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
131

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

آویز دلربا
37

18/5 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
23

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
86

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
1
59

25/3 قیراط

12*18 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
55

13/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان