بارگذاری تصاویر
سیترین کابوشن
کد کالا :

50017

وزن :

3/35 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

قیمت :

51,000 تومان

سیترین کابوشن
104

3/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

سیترین
12

4/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

سیترین
1

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

سیترین کابوشن
60

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
42

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
24

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
76

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
1
85

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
1
43

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 889,000 تومان

سیترین
53

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
85

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
62

5/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

سیترین طلایی
83

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
88

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
72

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
56

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
52

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم