بارگذاری تصاویر
جاسپر 20*15
کد کالا :

50443

وزن :

11/3 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

قیمت :

23,000 تومان

جاسپر 20*15
35

10/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

جاسپر 20*15
70

11/95 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
9

12/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

جاسپر 20*15
27

11/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
76

11/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
53

11/25 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر قرمز 10*15
2

6/5 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

جاسپر 20*15
14

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
179

210 گرم

83*53 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

دستبند جاسپر
9

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

جاسپر
47

7/3 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
3

17/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
38

67/05 قیراط

50*32 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
58

39/05 قیراط

40*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
71

154 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
38

30/55 قیراط

42*21 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
78

29/4 قیراط

40*19 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

جاسپر امپریال
61

4800 گرم

160*152 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

آویز جاسپر
19

8/5 قیراط

19*-10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
49

7/9 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
75

286 گرم

112*47 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز جاسپر
63

31/85 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند جاسپر قرمز
51

147/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز جاسپر
51

18 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

جاسپر
78

17/4 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
60

75/1 قیراط

31*49 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

جاسپر

جاسپر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ جاسپر