بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زمرد مخراجی

کد کالا :

50232

وزن :

3 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

زمرد مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
46,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/23 20:09:4846,000 تومان N...i (475)
زمرد مخراجی
21

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
17

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
5

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
1

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد آفریقایی
112

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 156,000 تومان

زمرد هند کابوشن
18

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
52

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
5

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
85

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
93

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
88

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
51

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
94

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
84

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
75

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
46

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

زمرد برزیلی
27

6/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم