بارگذاری تصاویر
نام کالا :

چاروئیت بنفش روسیه

کد کالا :

50197

وزن :

72/8 قیراط

ابعاد :

52*31 میلیمتر

چاروئیت بنفش روسیه
$
بالاترین پیشنهاد
146,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/13 11:36:55146,000 تومان 0...7 (80)
چاروئیت بنفش (روسیه)
16

48/8 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 244,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
3

39/05 قیراط

30*24 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
17

37/75 قیراط

34*21 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
60

77/9 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت 390,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
33

36/85 قیراط

38*25 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
7

46/65 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
62

43/95 قیراط

35*22 میلیمتر

قیمت 220,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
64

41/55 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت پایه 123,000 تومان

چاروئیت + شناسنامه
5

39/4 قیراط

38.07*23.2*5.11 میلیمتر

قیمت پایه 229,000 تومان

چاروئیت طلایی روسیه
54

26/8 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم