بارگذاری تصاویر
مهره کوارتز سبز
کد کالا :

30-0119

وزن :

21/6 قیراط

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت :

44,000 تومان