بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آویز عقیق

کد کالا :

28-0065

وزن :

32/4 قیراط

ابعاد :

15*14 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق