بارگذاری تصاویر
کریستال گارنت
کد کالا :

25-0137

وزن :

10/3 قیراط

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت :

نمایش قیمت با ورود