بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آراگونیت

کد کالا :

1-3103

وزن :

108 گرم

ابعاد :

62*44 میلیمتر

آراگونیت
$
قیمت پایه
-
زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

سطح نمونه در تمامی تصاویر مرطوب شده است

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت