بارگذاری تصاویر
نام کالا : آمیترین
کد کالا : 57252
وزن : 21/65 قیراط
ابعاد : 18*15 میلیمتر
آمیترین
$
قیمت پایه
324,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

آمترین

آمترین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمترین

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم