بارگذاری تصاویر
گارنت
کد کالا :

57243

وزن :

24/9 قیراط

ابعاد :

17*14 میلیمتر

قیمت :

175,000 تومان

گارنت
3

22/8 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

گارنت
13

18/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 128,000 تومان

گارنت
0

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

گارنت
9

14/8 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
112

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
19

172 قیراط

28*32 میلیمتر

قیمت پایه 103,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
13

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

هرم گارنت
27

497 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

دستبند گارنت
14

118 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
7

7/2 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
36

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
44

270/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
33

23/3 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

گارنت
37

14 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گارنت
35

3/45 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

کریستال گارنت
71

8/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

گارنت
39

6/2 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

گارنت
33

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
57

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
35

10 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

گارنت
40

3/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

گردنبند گارنت
38

58/4 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 117,000 تومان

گارنت
30

8/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 132,000 تومان

گارنت استار
22

6/3 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان