بارگذاری تصاویر
کریستال گارنت
کد کالا :

2-1518

وزن :

280/6 قیراط

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت :

نمایش قیمت با ورود