بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق سلیمانی رنگی

کد کالا :

2-1365

وزن :

37/57 گرم

ابعاد :

50*27 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

سطح نمونه مرطوب می باشد

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق