بارگذاری تصاویر
نام کالا : توپاز لندن
کد کالا : 50066
وزن : 0/7 قیراط
ابعاد : 7*5 میلیمتر
توپاز لندن
$
قیمت پایه
25,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز