بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مهره سودالیت

کد کالا :

56476

وزن :

25 قیراط

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

مهره سودالیت
$
بالاترین پیشنهاد
14,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/17 04:40:5114,000 تومان h...r (6)
1399/04/17 01:48:1612,000 تومان a...1 (52)
1399/04/14 23:17:3111,000 تومان h...r (6)
مهره سودالیت
0

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

مهره سودالیت
20

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

مهره سودالیت
16

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

هرم سودالیت
41

166 قیراط

34*34*29 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

دستبند سودالیت
27

90 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز سودالیت
60

31/55 قیراط

15*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره سودالیت
30

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سودالیت
78

21/4 قیراط

30*21 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سودالیت
78

46/6 قیراط

41*25 میلیمتر

قیمت پایه 94,000 تومان

آویز سودالیت
16

15/2 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان