بارگذاری تصاویر
نام کالا :

ژئود عقیق برزیلی

کد کالا :

1-1138

وزن :

37/09 گرم

ابعاد :

43*31 میلیمتر

ژئود عقیق برزیلی
$
بالاترین پیشنهاد
38,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/10/04 08:59:5638,000 تومان s...i (5)
ژئود عقیق برزیلی
71

24/7 گرم

48*26 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
12

30/1 گرم

59*27 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
65

44/3 گرم

45*32 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
1

32/2 گرم

51*30 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
78

38/3 گرم

49*26 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
46

42/3 گرم

43*30 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
18

43/2 گرم

43*28 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
21

43 گرم

54*27 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
28

50/4 گرم

53*36 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

سنگ عقیق
42

130 گرم

77*44 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ عقیق
81

85 گرم

55*34 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ عقیق
28

386 گرم

73*72 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
9

38/87 گرم

86*22 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
73

28/89 گرم

30*36 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
62

28/6 گرم

44*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ عقیق
49

433 گرم

105*62 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ عقیق
40

33 گرم

55*40 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
8

276 گرم

116*56 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

سنگ عقیق
76

510/57 گرم

103*70 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سنگ عقیق
83

256/3 گرم

66*53 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

سنگ عقیق
76

224/2 گرم

76*59 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق