بارگذاری تصاویر
نام کالا : توپاز لندن
کد کالا : 50064
وزن : 1 قیراط
ابعاد : 7*5 میلیمتر
توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/17 20:50:2241,000 تومان s...4 (32)
1397/09/17 20:49:5536,000 تومان R...2 (-55)
1397/09/17 20:49:5535,000 تومان s...4 (32)
1397/09/17 20:49:3933,000 تومان R...2 (-55)
1397/09/17 20:49:3932,000 تومان s...4 (32)
توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز