بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس عقیق فسیل دار

کد کالا :

1-1095

وزن :

30 گرم

ابعاد :

58*37 میلیمتر

اسلایس عقیق فسیل دار
$
بالاترین پیشنهاد
20,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/18 13:45:3820,000 تومان N...i (475)
1397/08/18 10:54:1219,000 تومان v...z (567)
1397/08/18 04:09:4418,000 تومان N...i (475)
1397/08/16 02:35:0417,000 تومان v...z (567)
1397/08/14 17:28:4216,000 تومان N...i (475)

عقیق دارای فسیل های نومولیت می باشد

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق فسیل دار
43

24/4 گرم

47*35 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
100

34/85 گرم

61*36 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
85

27/3 گرم

58*38 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
46

35/7 گرم

63*45 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
35

33/3 گرم

63*41 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
96

40/3 گرم

48*55 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
98

57/9 گرم

62*65 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
102

49/3 گرم

77*42 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
71

46/8 گرم

71*52 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
22

43 گرم

65*57 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
2

19/6 گرم

50*38 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
9

35/7 قیراط

60*38 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
73

44/5 گرم

66*49 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
29

56/4 گرم

65*64 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
40

54/98 گرم

65*67 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
59

69 گرم

70*70 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
85

24/85 گرم

49*40 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

اسلایس عقیق
95

229 قیراط

88*49 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
104

236 قیراط

65*56 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
91

37 گرم

62*43 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
110

81/56 گرم

71*55 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
93

0 قیراط

91*48 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

اسلایس عقیق
91

39/83 گرم

69*41 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
103

30/31 گرم

53*47 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

اسلایس عقیق
105

64/48 گرم

74*70 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

اسلایس عقیق
93

46/29 گرم

82*45 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

اسلایس عقیق
102

18/65 گرم

43*39 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
101

188/15 گرم

94*65*13 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

اسلایس عقیق
101

28/46 گرم

47*33*12 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

اسلایس عقیق
0

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
93

82/09 گرم

101*56*8 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

اسلایس عقیق
70

35/07 گرم

61*34*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
55

17/91 گرم

59*32 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
64

79/6 گرم

91*102 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق