بارگذاری تصاویر
اسلایس یشم
کد کالا :

1-1089

وزن :

48 گرم

ابعاد :

87*56 میلیمتر

قیمت :

120,000 تومان

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس یشم
71

36 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

اسلایس یشم
84

28/3 گرم

50*43 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

اسلایس یشم
53

31/1 گرم

53*47 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

اسلایس یشم
165

28/7 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

اسلایس یشم
18

29/6 گرم

52*44 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس یشم
68

27/5 گرم

62*38 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

اسلایس یشم
81

39/8 گرم

53*50 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

اسلایس یشم
20

37/7 گرم

64*43 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

اسلایس یشم
204

58 گرم

88*60 میلیمتر

قیمت 145,000 تومان

اسلایس یشم افغان
68

35 گرم

62*41 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

اسلایس یشم افغان
74

31/15 گرم

51*38 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

اسلایس یشم افغان
85

28 گرم

58*39 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

اسلایس یشم افغان
85

31/9 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

اسلایس یشم افغان
3

29/59 گرم

63*32 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس یشم افغان
43

20/25 گرم

45*39 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

اسلایس یشم
207

42 گرم

66*50 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

یشم زیتونی
81

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره یشم
36

33/5 قیراط

23*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
50

21/8 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره یشم
47

24/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

یشم هندوستان
33

14/7 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

یشم یمن
67

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

یشم کانادا
70

6/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

یشم کانادا
52

35/3 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

یشم
1
59

7/5 قیراط

12*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 46,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم