بارگذاری تصاویر
اسلایس یشم
کد کالا :

1-1083

وزن :

27/5 گرم

ابعاد :

62*38 میلیمتر

قیمت :

69,000 تومان

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس یشم
125

36 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

اسلایس یشم
115

28/3 گرم

50*43 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

اسلایس یشم
100

31/1 گرم

53*47 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

اسلایس یشم
214

28/7 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

اسلایس یشم
47

29/6 گرم

52*44 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس یشم
46

42 گرم

66*50 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

اسلایس یشم
13

48 گرم

87*56 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

اسلایس یشم
69

37/7 گرم

64*43 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

اسلایس یشم
5

58 گرم

88*60 میلیمتر

قیمت 145,000 تومان

اسلایس یشم افغان
96

35 گرم

62*41 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

اسلایس یشم افغان
110

31/15 گرم

51*38 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

اسلایس یشم افغان
110

28 گرم

58*39 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

اسلایس یشم افغان
19

31/9 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

اسلایس یشم افغان
27

29/59 گرم

63*32 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس یشم افغان
72

20/25 گرم

45*39 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

اسلایس یشم
111

39/8 گرم

53*50 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

مهره یشم
27

39/45 قیراط

24*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
25

21/8 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره یشم
1
16

49/55 قیراط

32*26 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

یشم هندوستان
39

7/9 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

یشم یمن
108

9/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

یشم کانادا
98

8/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

یشم زیتونی
85

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

یشم کانادا
16

104/5 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت پایه 209,000 تومان

یشم
1
73

5/2 قیراط

12*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 33,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم