بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس یشم

کد کالا :

1-1080

وزن :

20/1 گرم

ابعاد :

53*30 میلیمتر

اسلایس یشم
$
بالاترین پیشنهاد
32,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/24 13:13:5032,000 تومان v...z (567)
1397/08/20 17:01:3331,000 تومان N...i (475)

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس یشم
92

36 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

اسلایس یشم
96

28/3 گرم

50*43 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

اسلایس یشم
69

31/1 گرم

53*47 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

اسلایس یشم
183

28/7 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

اسلایس یشم
29

29/6 گرم

52*44 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس یشم
79

27/5 گرم

62*38 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

اسلایس یشم
17

42 گرم

66*50 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

اسلایس یشم
91

39/8 گرم

53*50 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

اسلایس یشم
37

37/7 گرم

64*43 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

اسلایس یشم
222

58 گرم

88*60 میلیمتر

قیمت 145,000 تومان

اسلایس یشم افغان
78

35 گرم

62*41 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

اسلایس یشم افغان
84

31/15 گرم

51*38 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

اسلایس یشم افغان
93

28 گرم

58*39 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

اسلایس یشم افغان
2

31/9 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

اسلایس یشم افغان
12

29/59 گرم

63*32 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس یشم افغان
55

20/25 گرم

45*39 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

اسلایس یشم
89

48 گرم

87*56 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

یشم هندوستان
50

17/55 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره یشم
31

38/9 قیراط

25*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
25

25/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره یشم
22

49/55 قیراط

32*26 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

یشم یمن
86

10/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

یشم کانادا
78

3/7 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

یشم زیتونی
58

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

یشم کانادا
71

104/5 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت پایه 209,000 تومان

یشم
59

6/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم