بارگذاری تصاویر
نام کالا :

تورمالین سبز

کد کالا :

50058

وزن :

3/05 قیراط

ابعاد :

14*5 میلیمتر

تورمالین سبز
$
بالاترین پیشنهاد
47,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/03 18:10:5047,000 تومان N...i (475)
1397/09/03 18:10:4745,000 تومان v...z (567)
1397/09/03 18:10:4744,000 تومان N...i (475)
1397/09/03 18:10:4442,000 تومان v...z (567)
1397/09/03 18:10:4341,000 تومان N...i (475)
کریستال تورمالین
3
49

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 24,000 تومان

تورمالین
30

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
11

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
85

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
26

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین
80

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
1
66

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 32,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
45

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم