بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس یشم

کد کالا :

1-1075

وزن :

35 گرم

ابعاد :

63*48 میلیمتر

اسلایس یشم
$
بالاترین پیشنهاد
54,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/05/18 03:06:4854,000 تومان m...e (62)

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس یشم
77

36 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

اسلایس یشم
88

28/3 گرم

50*43 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

اسلایس یشم
58

31/1 گرم

53*47 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

اسلایس یشم
171

28/7 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

اسلایس یشم
22

29/6 گرم

52*44 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس یشم
72

27/5 گرم

62*38 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

اسلایس یشم
5

42 گرم

66*50 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

اسلایس یشم
86

39/8 گرم

53*50 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

اسلایس یشم
82

48 گرم

87*56 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

اسلایس یشم
25

37/7 گرم

64*43 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

اسلایس یشم
210

58 گرم

88*60 میلیمتر

قیمت 145,000 تومان

اسلایس یشم افغان
72

35 گرم

62*41 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

اسلایس یشم افغان
79

31/15 گرم

51*38 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

اسلایس یشم افغان
89

28 گرم

58*39 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

اسلایس یشم افغان
7

29/59 گرم

63*32 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس یشم افغان
49

20/25 گرم

45*39 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

مهره یشم
40

33/5 قیراط

23*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
10

21/8 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره یشم
5

24/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

اسلایس یشم افغان
89

31/9 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

یشم هندوستان
36

14/7 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

یشم یمن
69

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

یشم کانادا
77

8/6 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

یشم زیتونی
51

5/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

یشم کانادا
63

87/5 قیراط

37*29 میلیمتر

قیمت پایه 175,000 تومان

یشم
52

5/1 قیراط

15*8 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم