بارگذاری تصاویر
اسلایس چشم ببر
کد کالا :

1-1065

وزن :

71 گرم

ابعاد :

60*65 میلیمتر

قیمت :

86,000 تومان

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس چشم ببر
20

52 گرم

71*41 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

اسلایس چشم ببر
0

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

اسلایس چشم ببر
74

72 گرم

61*61 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

اسلایس چشم ببر
167

53 گرم

64*48 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

اسلایس چشم ببر
40

67 گرم

60*65 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

اسلایس چشم ببر
178

43 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

اسلایس چشم ببر
13

61 گرم

70*42 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس چشم ببر
9

37 گرم

47*49 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس چشم ببر
85

37 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس چشم ببر
147

36 گرم

45*45 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

اسلایس چشم ببر
185

85 گرم

58*70 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

اسلایس چشم ببر
160

77 گرم

69*67 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

اسلایس چشم ببر
92

53 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

اسلایس چشم ببر
73

84/81 گرم

74*70 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

اسلایس چشم ببر
77

62/06 گرم

65*61 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

اسلایس چشم ببر
87

49/16 گرم

61*58 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

اسلایس چشم ببر
101

28/07 گرم

50*35 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

اسلایس چشم ببر
42

25/36 گرم

60*26 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس چشم ببر
82

40/51 گرم

61*35 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

آویز چشم ببر
19

34/4 قیراط

29*19 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
35

168 گرم

75*51 میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

سنگ چشم ببر
46

1654 گرم

180*110 میلیمتر

قیمت پایه 800,000 تومان

اسلایس چشم ببر
90

31/7 گرم

67*26 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

آویز چشم ببر
30

4/1 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
81

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
82

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
89

30/3 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره چشم ببر
95

28/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

چشم ببر
64

3/6 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
72

7/8 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

چشم ببر
84

10/1 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
74

11 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
111

8/9 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
57

17/1 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

چشم ببر
77

10/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

چشم ببر
77

10/8 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
77

137/9 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
74

86/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
64

44/6 قیراط

41*24 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر