بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس چشم ببر

کد کالا :

1-1062

وزن :

68 گرم

ابعاد :

60*65 میلیمتر

اسلایس چشم ببر
$
بالاترین پیشنهاد
69,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/23 02:03:2169,000 تومان v...z (567)

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس چشم ببر
11

52 گرم

71*41 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

اسلایس چشم ببر
60

72 گرم

61*61 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

اسلایس چشم ببر
156

53 گرم

64*48 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

اسلایس چشم ببر
27

67 گرم

60*65 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

اسلایس چشم ببر
164

43 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

اسلایس چشم ببر
97

71 گرم

60*65 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

اسلایس چشم ببر
4

61 گرم

70*42 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

اسلایس چشم ببر
0

37 گرم

47*49 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس چشم ببر
77

37 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس چشم ببر
132

36 گرم

45*45 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

اسلایس چشم ببر
170

85 گرم

58*70 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

اسلایس چشم ببر
146

77 گرم

69*67 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

اسلایس چشم ببر
78

53 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

اسلایس چشم ببر
66

84/81 گرم

74*70 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

اسلایس چشم ببر
69

62/06 گرم

65*61 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

اسلایس چشم ببر
80

49/16 گرم

61*58 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

اسلایس چشم ببر
93

28/07 گرم

50*35 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

اسلایس چشم ببر
83

31/7 گرم

67*26 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس چشم ببر
34

25/36 گرم

60*26 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس چشم ببر
74

40/51 گرم

61*35 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

اسلایس چشم ببر
93

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
46

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
5

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
11

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
51

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
67

35 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
119

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
78

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
85

29 قیراط

شاخص میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

چشم ببر
68

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
86

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
70

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
65

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
64

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
72

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
20

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
77

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
74

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
68

85/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
71

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم