بارگذاری تصاویر
نام کالا :

تورمالین سبز

کد کالا :

50056

وزن :

3/25 قیراط

ابعاد :

18*5 میلیمتر

تورمالین سبز
$
بالاترین پیشنهاد
40,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 17:09:0540,000 تومان N...i (475)
کریستال تورمالین
1
36

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 22,000 تومان

تورمالین
55

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
21

4/05 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

هرم تورمالین
80

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
64

47/65 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
47

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
72

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
54

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
38

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین