بارگذاری تصاویر
نام کالا :

تورمالین سبز

کد کالا :

50055

وزن :

3/85 قیراط

ابعاد :

9*7.5 میلیمتر

تورمالین سبز
$
بالاترین پیشنهاد
48,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/29 15:53:5348,000 تومان M...h (0)
کریستال تورمالین
3
49

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 24,000 تومان

تورمالین
30

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
11

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
85

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
26

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
58

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
80

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
1
66

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 32,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
44

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم