بارگذاری تصاویر
نام کالا : عقیق خرمایی (پک 1 کیلویی)
کد کالا : 1-2790
وزن : 1000 گرم
ابعاد : شاخص تصویر میلیمتر
عقیق خرمایی (پک 1 کیلویی)
$
قیمت پایه
20,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

سطح نمونه ها برای بهتر دیدن کیفیت سنگ ها، در تمامی تصاویر مرطوب شده است

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق