بارگذاری تصاویر
نام کالا : عقیق شجر (پک 1 کیلویی)
کد کالا : 1-2785
وزن : 1000 گرم
ابعاد : شاخص تصویر میلیمتر
عقیق شجر (پک 1 کیلویی)
$
بالاترین پیشنهاد
7,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/27 15:33:487,000 تومان A...r (1)
1398/02/26 02:21:366,000 تومان A...1 (165)
1398/02/24 16:05:245,000 تومان A...r (1)
1398/02/24 16:04:094,000 تومان A...r (10)
1398/02/24 15:57:053,000 تومان A...r (1)

سطح نمونه ها برای بهتر دیدن کیفیت سنگ ها، در تمامی تصاویر مرطوب شده است