بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس عقیق رنگی

کد کالا :

1-1040

وزن :

23/19 گرم

ابعاد :

61*28 میلیمتر

اسلایس عقیق رنگی
$
بالاترین پیشنهاد
43,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/08 13:19:3743,000 تومان N...i (475)
1397/09/08 12:25:2642,000 تومان v...z (567)
1397/09/08 02:22:4541,000 تومان N...i (475)
1397/09/08 02:04:1840,000 تومان v...z (567)
1397/09/08 02:04:1839,000 تومان N...i (475)

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق رنگی
24

23/86 گرم

46*42 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
98

24/09 گرم

51*40 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
24

21/68 گرم

52*32 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
72

13/47 گرم

37*36 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
19

17/83 گرم

38*37 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
48

26/3 گرم

53*43 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
66

21/73 گرم

51*48 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
67

24/85 گرم

49*40 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
78

23/79 گرم

62*30 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
46

25/42 گرم

50*34 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
75

22/9 گرم

68*30 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
2

27/95 گرم

53*41 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
21

21/83 گرم

57*34 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
10

27/53 گرم

59*36 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
59

20/78 گرم

46*34 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
54

25/9 گرم

51*49 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
80

15 گرم

36*37 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق
76

185 قیراط

73*52 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
81

284 قیراط

71*50 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
87

65 گرم

122*56 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
70

125 گرم

105*105 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
80

19/6 گرم

50*38 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس عقیق
90

26/33 گرم

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

اسلایس عقیق
80

642 قیراط

113*73 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

اسلایس عقیق
71

307/9 قیراط

74*72 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

اسلایس عقیق
70

53/63 گرم

76*60 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

اسلایس عقیق
84

50/46 گرم

69*66 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

اسلایس عقیق
75

53/38 گرم

65*54 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس عقیق
77

21/81 گرم

52*44 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اسلایس عقیق
71

168/93 گرم

98*81*12 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

اسلایس عقیق
79

39/81 گرم

81*35*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس عقیق
0

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
84

28/28 گرم

72*27*7 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

اسلایس عقیق
59

52/3 گرم

69*54*8 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
37

41/41 گرم

63*43 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
50

130/25 گرم

103*107 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق