بارگذاری تصاویر
نام کالا :

تورمالین سبز

کد کالا :

50054

وزن :

9/2 قیراط

ابعاد :

15.5*8.5 میلیمتر

تورمالین سبز
$
بالاترین پیشنهاد
111,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/13 09:50:12111,000 تومان N...i (475)
کریستال تورمالین
82

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

هرم تورمالین
166

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

تورمالین
36

0/85 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
13

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

دستبند تورمالین
29

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
31

3/1 قیراط

12.2*6.89*5.09 میلیمتر

قیمت پایه 274,000 تومان

تورمالین
60

5/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 318,000 تومان

تورمالین
82

0/4 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
45

1/4 قیراط

6.63*5.38 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین