بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق زرد هندی

کد کالا :

50802

وزن :

13/1 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

عقیق زرد هندی
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/03 22:27:138,000 تومان M...9 (199)
عقیق زرد هندی
137

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هندی
122

11/85 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
20

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
62

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
74

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
83

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
83

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
7

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
79

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
44

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
57

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
113

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
84

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
37

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
106

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
33

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
131

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
70

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
56

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
71

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دستبند عقیق زرد
57

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق زرد فست
70

8/25 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
17

128/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
84

2/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
77

48/2 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
96

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
124

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسان
76

29/1 قیراط

28*19 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
85

24/7 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
81

22 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق