بارگذاری تصاویر
نام کالا :

تورمالین سبز

کد کالا :

50052

وزن :

6/65 قیراط

ابعاد :

19*6 میلیمتر

تورمالین سبز
$
بالاترین پیشنهاد
153,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/20 20:49:51153,000 تومان k...b (6)
1397/09/20 20:02:21152,000 تومان s...4 (32)
1397/09/20 19:47:41151,000 تومان k...b (6)
1397/09/20 19:30:36150,000 تومان s...4 (32)
1397/09/20 19:29:31149,000 تومان k...b (6)
کریستال تورمالین
1
36

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 22,000 تومان

تورمالین
23

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
21

4/05 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

هرم تورمالین
80

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
64

47/65 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
47

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
72

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
54

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
38

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم