بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق زرد هندی

کد کالا :

50788

وزن :

13/2 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

عقیق زرد هندی
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/04/07 13:11:3211,000 تومان B...a (0)
1398/04/07 13:00:4710,000 تومان M...m (0)
1398/04/03 15:02:209,000 تومان B...a (0)
1398/04/01 07:00:348,000 تومان A...i (108)
عقیق زرد هندی
159

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هندی
145

11/85 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
46

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
87

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
103

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
106

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
105

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
31

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
101

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
68

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
82

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
8

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
107

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
62

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
55

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
3

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
93

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
79

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
96

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
34

13 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد
57

10/95 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند عقیق زرد
30

135 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
5

128 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
93

4/65 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
97

55/4 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
59

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
131

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسان
67

41/1 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
95

22/7 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
91

27/1 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق