بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آراگونیت آبی

کد کالا :

900-24212

وزن :

338 گرم

ابعاد :

90*45 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت